Gröna kläder

´Allâmah Muhammad Shams-ul-Haqq al-´Âdhîmâbâdî (d. 1329)
´Awn-ul-Ma´bûd (11/78)

Abû Dâwûd sade:

4059 – Ahmad bin Yûnus berättade för oss: ´Ubaydullâh underrättade oss: Iyâd underrättade oss, från Abû Rimthah som sade:

”Jag begav mig tillsammans med min fader till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och såg att han var klädd i två gröna klädesplagg.”1

Det vill säga färgade i grön färg. De flesta kläderna i paradiset är gröna, vilket har rapporterats i underrättningarna. Allâh (ta´âlâ) sade:

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ

”Och de skall bära dräkter av grönt siden och brokad.”2

Dessutom är grön färg en av de nyttigaste och vackraste färgerna för synen och ögonen. Tillsynes var kläderna helt gröna, men al-Qârî sade:

”Det är möjligt att klädesplaggen var färgade med gröna ränder. Oftast brukar det finnas ränder på sådana klädesplagg.”

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2/512).

276:21