Gröna kläder

publicerad
18.06.2010

Författare: Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî
Källa: as-Sunan (4059)
Förklaring: Imâm Abût-Tayyib Shams-ul-Haqq al-´Adhîmâbâdî
Källa: ´Awn-ul-Ma´bûd (11/78)
Fotnot: darulhadith.com

4059 – Ahmad bin Yûnus berättade för oss: ´Ubaydullâh – dvs. Ibn Iyâdh – underrättade oss: Iyâd underrättade oss, från Abû Rimthah som sade:

”Jag begav mig tillsammans med min fader till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och såg att han var klädd i två gröna klädesplagg.”1

 

FÖRKLARING

”… två gröna klädesplagg” – Det vill säga färgade i grön färg. De flesta kläderna i paradiset är gröna, vilket har rapporterats i underrättningarna. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Och de skall bära dräkter av grönt siden och brokad.”2

Dessutom är den gröna färgen en av de nyttigaste och vackraste färgerna för synen och ögonen. Det framstår till synes att de var helt gröna, men al-Qârî sade:

”Det är möjligt att klädesplaggen var färgade med gröna ränder. Oftast brukar det finnas ränder på sådana klädesplagg.”

1 Imâm al-Albânî (rahimahullâh) sade:”Autentisk.” (Sahîh Abî Dâwûd (2/512))

2 76:21