Grodor får varken ätas eller dödas

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/892)

1202 – Jag frågade min fader om ätning av grodor. Han svarade:

De får varken ätas eller dödas. I en hadîth som återberättas av ´Abdur-Rahmân förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att grodor dödas.”1

1Abû Dâwûd (1684). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2/465).