Grodkött och grodmedicin

Tillsynes är det inte tillåtet alls att äta grodor. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att det är förbjudet att döda dem. Abû Dâwûd rapporterade i sin ”as-Sunan” via ´Abdur-Rahmân bin ´Uthmân att en läkare frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att använda sig av grodor till medicin varefter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd honom att döda grodor.

Likaså rapporterade an-Nasâ’î i sin ”as-Sunan” via ´Abdur-Rahmân bin ´Uthmân att en läkare nämnde för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hur grodor används till medicin varefter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd honom att döda grodor.

an-Nawawî sade i ”Sharh al-Muhadhdhab”:

”Hadîthen som förbjuder groddödandet rapporteras av Abû Dâwûd med en god berättarkedja och an-Nasâ’î med en autentisk berättarkedja.”