Grisen skall inte jämföras med hunden

Fråga: Är det korrekt att jämföra grisen med hunden i fall den skulle slicka ett föremål?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om en hund slickar i ert köksredskap så skall ni tvätta det sju gånger varav en gång med sand.”

Vissa lärda har jämfört grisen med hunden, men jämförelsen är inte korrekt. Trots att Allâh har nämnt grisen i den givmilda Qur’ânen så har inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gett den samma dom som hunden. Det är inte tillåtet att döma något som fanns på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid på ett sätt som skiljer sig från hans dom. Baserat på det är grisens orenhet som all annan orenhet; om den slickar i ett köksredskap skall det inte tvättas sju gånger.