Graviditet med ett horbarn tillåter inte abort

Fråga: En muslimsk kvinna i ett otroget land har begått otukt och därav blivit gravid. Får hon göra abort? Fostret är bara fyra veckor.

Svar: Nej. Hon får inte göra abort. Skall hon synda två gånger; otukt och abort? Hon skall inte göra abort. Det är en prövning som hon får härda med. Hon skall ångra sig inför Allâh (´azza wa djall). Om hon ångrar sig inför Allâh, förlåter Allâh henne.