Gravid kvinna bar på en tung sak och fick missfall

publicerad
28.09.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/13191
Datum: 1432-02-01/2011-01-01

Fråga: En gravid kvinna skulle bära på en tung sak och pressade den mot sin mage så att hon fick missfall. Är hon ålagd att betala blodspengar nu?

Svar: Ja, i och med att hon orsakade fostrets missfall när hon pressade något mot det. Hon måste sona. Först och främst måste hon frigöra en slav, vilket inte finns idag. I så fall får hon fasta två månader efter varandra.