Gravid efter besök hos helgon

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 26

Fråga: En man vars fru inte kunde bli gravid reste med henne till ett helgon varefter hon blev gravid. Numera besöker de detta helgon varje år. Vad är domen för det?

Svar: Om han tror att helgonet är anledningen att hon blev gravid och han numera är död, anses han vara avgudadyrkare. Om han tror att hon inte hade blivit gravid om de inte hade besökt helgonet, anses han också vara avgudadyrkare. Muslimer måste ta avstånd från sådana myter. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ

Finns det en annan skapare än Allâh?”1

Vem har skapat dig av sädesceller? Vem har skapat dina barn, dina fäder och dina förfäder?

135:3