Graven utanför rummet

Fråga: I mitt hemland bor jag i ett hem där det finns en vägg mellan mig och en grav som ligger i riktningen mot Qiblah. Får jag be i mitt rum?

Svar: Det är harmlöst så länge graven är åtskild från rummet och det finns en vägg mellan dig och graven.