Gravdyrkarnas kristna tvivel

Fråga: Ett av tvivlen som gravdyrkarna hos oss nämner är att de säger att de är bristfälliga och syndiga varefter de skäms för Allâh för att vända sig direkt till Honom. Till följd därav vänder de sig till en Walî som besitter position och status. Hur avvisar vi dem?

Svar: Fråga dem först och främst om Allâh befaller dem att göra så. Lägg fram bevisen för att Allâh befaller er det. Det är något Allâh inte har uppenbarat något som helst bevis för. Det är alltså en innovation och den är inte tillåten. Allâh har befallt er att tillbe Honom direkt utan medlare:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

”Er Herre säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er.”1

Han sade inte att Han skulle tillbes via en medlare. Det är en lögn om Allâh (´azza wa djall). Du säger att du är syndig och skamsen. Du skall skämmas för Allâh, be Allâh om förlåtelse och ångra dig inför Honom. Allâh är nära och Han bönhör. Han är förlåtande och barmhärtig.

140:60