Gravdyrkarnas bevis för att avguderiet inte kan äga rum i det islamiska samfundet

Fråga: En Sûfî berättade för mig att avguderiet kan inte äga rum i det islamiska samfundet. Han bevisade det med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Satan har tappat hoppet om att de bedjande skall dyrka honom på den Arabiska halvön.”

Svar: Det står inget i hadîthen om att avguderiet inte kommer att äga rum. Det står bara att Satan har tappat hoppet. Det är en underrättelse om att Satan har tappat hoppet. Det står inget om att avguderiet inte kommer att äga rum. Avguderiet har ju ägt rum! Det går inte emot hadîthen på något som helst sätt.