Gravdyrkarna är hedningar enligt samstämmigheten

Vissa säger att vi måste ha en medlare mellan oss och Allâh (ta´âlâ). Om de menar att vi måste ha medlare som förkunnar Allâhs påbud och förbud stämmer det. Människorna måste ha sändebud som förkunnar Allâhs påbud och förbud och lär dem Allâhs religion som de dyrkar Allâh med. Det är alla religionsanhängare eniga om. Den som förnekar det är otrogen enligt samstämmigheten.

Och om de menar medlare som medför gagn och avvärjer skada och bidrar med skapelsernas levebröd och vägledning är det avguderi. Allâh gjorde Takfîr på hedningarna för att de tog till sig medlare och beskyddare vid sidan av Allâh som de bad gagn om.

Den som gör änglarna eller andra till herrar eller medlare vid Allâhs sida som de tillber och förlitar sig på och ber dem om tjänster eller ber dem be Allâh förlåta synder, vägleda hjärtan, avvärja svårigheter och dylikt är otrogen enligt muslimernas samstämmighet.