Gravdyrkarens trosbekännelse innan döden

Fråga: Jag känner en fanatisk gravdyrkare som uttalade trosbekännelsen innan han dog. Därefter gjorde han inget som nollställer hans trosbekännelse. Säger vi att han dog i egenskapen av en muslim?

Svar: Ja, om han sade så ångerfullt. Trosbekännelsen gagnar dock inte honom om han sade så och vidhöll vid sitt forna tillstånd.