Gravdyrkaren som slaktar korrekt

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Om en person offrar på ett föreskrivet sätt samtidigt som han också kallar till gravdyrkan och bön till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om medling…

Svar: Det är inte tillåtet att låta en hedning offra å ens vägnar. Det är inte tillåtet. Det är bara tillåtet att låta en muslim, jude eller nasaré slakta å ens vägnar.