Gravdyrkare anser det

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 34

Frågeställare: Vissa anser att somliga individer förfogar över skapelsen.

Svar: Gradyrkare anser det. Deras dogm är avguderi relaterat till Allâhs herravälde. De ska kallas till korrigering av den förstörelse som de har fallit offer för. Sådant finns överallt.

Gravdyrkare tror i grund och botten på att Allâh är Skaparen, Försörjaren och Ordnaren, men de anser att Allâh ger vissa människor förmåga att förfoga. De säger så trots att de tror på att Allâh är Skaparen och att Han har skapat himlarna och jorden. De förnekar inte att Allâh är Skaparen, nej, de erkänner att Han är Skaparen, Försörjaren och Ordnaren samt att Han har skapat dessa individer och försett dem med en form av förfogelse. Den dogmen är naturligtvis avguderi relaterat till Allâhs herravälde. Därom råder inga tvivel.