Gravbyggaren

Huruvida byggnader på en grav tyder på byggarens otro eller inte, är frågan detaljerad.

Om byggaren känner till att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rev dem och förbjöd dem, handlar omedgörligt och olydigt och hindrar dem som vill riva dem, tyder det på otro.

Skulle han däremot göra det utav okunnighet om det som Allâh har sänt Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med, tyder det inte på hans otro. Det tyder i stället på hans okunnighet och innovation och att han inte bryr sig om att forska kring det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt rörande gravar.