Gravbesökets två syften

Fråga: Allâh lät Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besöka hans moders grav. Bevisar det att det är tillåtet att besöka de otrognas gravar? Finns det i så fall någon bön som skall läsas i samband med inträdet?

Svar: Det finns två syften med gravbesök:

1 – Lärdom. I det här fallet är det tillåtet att besöka de otrognas gravar. Syftet är att dra lärdom och påminna sig om döden.

2 – Bön för de döda. Detta gäller endast de troende. Han får be för de troende.