Gravarna skall behandlas mellan överdrift och underdrift

Fråga: Vi ser hur det finns människor som struntar i gravarna när de går på dem och sitter på dem. Andra överdriver med gravarna och bygger på dem, skriver på dem och tänder ljus på dem. Vad säger ni om det?

Svar: De begravda muslimerna har sina rättigheter. Deras gravar skall besökas och det skall hälsas på dem och bes om nåd och förlåtelse för dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att man går eller sitter på en grav och sade:

”Att någon av er sätter sig på kol så att det bränner sönder hans kläder och svider hans skinn är bättre för honom än att han sitter på en grav.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd även att det byggs och skrivs på gravar och förbannade den som tänder ljus på gravar.

Det är vår skyldighet att inte slarva med den obligatoriska respekten som tillkommer gravarna. Det är inte tillåtet att nedvärdera dem, sitta på dem och dylikt. Det är inte heller tillåtet att överdriva med dem och överskrida gränserna.

I alla frågor är människan ålagd att hålla sig till Sharî´ah och undvika gravarnas prövningar och överdriven inställning till dem.

1Muslim (971).