Gravar runtom moskén

Fråga: Det finns en moské vari det bes fem gånger om dagen, fredagsböner och ´Îd-böner. Det finns dock några gravar runtom den. Vad säger ni om den här moskén?

Svar: Att det finns gravar runtom den är harmlöst utan hänsyn till om de är framför den, till höger om den eller till vänster om den. Det förbjudna är gravar inne i moskén. Det skadar varken moskén eller muslimerna att det finns gravar utanför den förutsatt att det finns en barriär av en vägg, väg, dal eller någonting annat mellan dem och gravarna. Det skall nämligen framstå att gravarna är avlägsnade från moskén och att de inte är placerade där på grund av den befintliga moskén. Gravar nära moskén skadar som sagt varken moskén eller de bedjande.