Grav okunnighet om Sunnah

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (3/365-366)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allt berusande är sprit och all sprit är förbjuden.”

Det är ett uttryckligt bevis som förbjuder allt berusande, inklusive vin, med berusning som det gemensamma skälet bakom förbudet. Hizb-ut-Tahrîr, ledda av Shaykh Taqiyy-ud-Dîn an-Nabahânî (rahimahullâh), efterapar Hanafiyyah när det kommer till att dyrkan är oskälig. Han sade:

”Föreskrivna lagar relaterade till dyrkan, moral, mat och klädnad är oskäliga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Spriten har förbjudits i sig.”

Det bevisar hans stora okunnighet om Sunnah. Dels är hadîthen inte autentisk, dels går den emot en autentisk hadîth. Och även om den hade varit autentisk skulle den enbart gälla spriten. Hur kan den vara ett bevis för att all dyrkan och allting annat är oskäliga?