Gratulationer inför Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: Nûr ´alâd-Darb (16/7)

 

Fråga: Vad är domen för att invänta Ramadhân med spridning av nyheten och gratulationer till nära och kära?

Svar: Ramadhân är en väldig och välsignad månad som gläder muslimerna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare  brukade glädjas över den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade ge sina följeslagare glada budskap om dess ankomst. Om muslimerna gläds över den och gratulerar varandra för den, så är ingen skada skedd eftersom de rättfärdiga Salaf brukade göra det. Det är trots allt en väldig och välsignad månad som gläder muslimerna för att synder stryks under den och för att den består av tävling om goda handlingar.