Gratulationer inför ett nytt Hidjrah-år är innovationer

Fråga: Vissa studenter säger att det är okej att gratulera ett nytt Hidjrah-år medan andra förbjuder det. Vad är korrekt?

Svar: Vad har han som säger att det är okej för bevis?

Den som förbjuder det går utmed grundregeln. I grund och botten finns det inget bevis för nyårsgratulationer. Alltså är handlingen en innovation.