Gratulationer inför ´Îd

Publicerad: 2012-04-19
Författare: Hâfidh Djalâl-ud-Dîn as-Suyûtî (d. 911)
Källa: al-Hâwî lil-Fatâwâ (1/82)

 

Abû Ahmad al-Fardhî rapporterade i sin “al-Mashyakhah” med en god berättarkedja från Djubayr bin Nufayr som sade:

“”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare brukade säga till varandra när de träffades på ´Îd-dagen: “Må Allâh acceptera från oss och er.”””

Likaså rapporterade Zâhir med en god berättarkedja från Muhammad bin Ziyâd al-Alhânî som sade:

”“Jag såg Abû Umâmah al-Bâhilî säga till sina vänner under ´Îd-dagen: ”“Må Allâh acceptera från oss och er.”””

al-Bayhaqî rapporterade från Adham, ´Umar bin ´Abdil-´Azîzs betjänt, som sade:

”“Vi brukade säga till ´Umar bin ´Abdil-´Azîz: “Må Allâh acceptera från oss och dig, du Troendes ledare.” Han svarade oss på samma sätt och fördömde oss inte.””

at-Tabarânî rapporterade i sin “ad-Du´â’” från Shu´bah bin Hadjdjâdj som sade:

“”Jag träffade Yûnus bin ´Ubayd och sade till honom: ““Må Allâh acceptera från oss och dig.” Han svarade mig på samma sätt.””

at-Tabarânî rapporterade även från Hawshab bin ´Aqîl som sade:

”“Jag träffade al-Hasan al-Basrî på ´Îd-dagen och sade: ”“Må Allâh acceptera från oss och dig.”””

Ibn Hibbân rapporterade i sin “”ath-Thiqât”” från ´Alî bin Thâbit som sade:

”“Jag frågade Mâlik om människornas ´Îd-gratulationer “Må Allâh acceptera från oss och er.” Han sade: “”Det praktiseras hos oss än idag.””