Gratis undervisning hör till de bästa handlingarna

Gällande gratis Qur’ân-undervisning och annan form av kunskap, så hör de till de bästa och mest omtyckta handlingarna hos Allâh (ta´âlâ). Det är allmänt känt i religionen. Salaf brukade endast lära ut för Allâhs (ta´âlâ) sak. Det gjorde även profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam).

Dock är det tillåtet att skänka uppehälle från muslimernas pengavalv till den som lär ut. Får man även göra det om han är rik? Det finns två åsikter i frågan.