Gratis Da´wah och lektioner med folk som har tvivel

Ahl-us-Sunnah lär människorna Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De väntar ingen gengåva och inget tack från dem. De vill inte att de skall ta röstblanketter eller att de röstar på dem. De vill inte att de skall ge dem pengar. De är bara ute efter att få lära dem. Vi varken tar eller ger. Vi har ändå inget att ge er och vi ber inte er om pengar för att kalla. Vi kallar för Allâhs (´azza wa djall) sak.

Jag råder bröderna att inte sitta med broder ´Abdullâh al-Martadhî. Sitt inte med honom. Han har tvivel. Han själv har tvivel. Hur skall du sitta med en person som har huvudet fullt av tvivel? Han har studerat här och var framstående. Han lärde sina bröder och alla de tvivlen var långt borta från honom. Jag vet inte hur han fick de tvivlen.