Gråt under Qur’ân-läsning

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/141)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا*

”Ja, de faller gråtandes ned på sina ansikten och deras ödmjukhet fördjupas.”1

Med sina ansikten faller de gråtandes ned på marken. Det är rekommenderat att gråta i samband med Qur’ân-läsning:

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

”… och deras ödmjukhet fördjupas.”

Qur’ânens uppenbarelse får deras ödmjukhet inför deras Herre att stiga. Det påminner om Hans (ta´âlâ) ord:

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا*

”När de hörde den Nåderikes budskap föll de gråtandes ned på sina ansikten i tillbedjan.”2

117:109

219:58