Gråt i det här livet leder till skratt i nästa

Muslim rapporterade via an-Nu´mân bin Bashîr (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det mildaste straffet som Eldens folk får på Domedagen är mannen som får två kolbitar under skosulorna som får hans hjärna att koka.”1

Allâh sade:

فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

”Låt dem skratta den korta tid [det jordiska varar] – sedan måste de fälla många tårar över allt det [onda] de gjorde!”2

at-Tirmidhî rapporterade via Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär vid Allâh att om ni bara hade vetat det jag vet, skulle ni ha skrattat lite och gråtit mycket.”3

Den som gråter mycket utav fruktan och rädsla för Allâh (´azza wa djall) kommer att skratta mycket i livet efter detta. Allâh sade om vad folket i paradiset skall säga:

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ

”Då vi levde bland de våra kände vi [ofta] en stark oro.”4

Han beskrev Eldens folk på följande sätt:

وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ

”När de sedan återvänder till de sina [fortsätter de] med sina skämt.”5

1 Muslim (213).

2 9:82

3 at-Tirmidhî (2313). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2/268)).

4 52:26

5 83:31