Gränsen för lugnet i bönen

Fråga: Var går gränsen för att en person skall anses vara lugn i Rukû´, Sudjûd och resten av bönen?

Svar: Han skall kunna läsa Adhkâr i Rukû´ och Sudjûd minst en gång. Går han ned i position och säger det minst en gång, så har han uppnått lugnet. Det är lugnets lägsta gräns.