Gränsen för den Arabiska halvön

Fråga: Det finns en vilseledd grupp som avrättar utlänningar och bevisar sin handling med den ädla hadîthen:

”Kör ut avgudadyrkarna från den Arabiska halvön.”

Skulle ni kunna förklara var den Arabiska halvöns gränser går?

Svar: Först och främst har de lärda nämnt denna hadîth för längesedan. Människorna brydde sig dock inte om den. Median fick först reda på den efter att denna villfarna grupp hade missförstått den och följaktligen gjort Takfîr på muslimerna och dödat oskyldiga människor. Därför måste de lärda förklara denna hadîth och dess betydelser. Den Arabiska halvöns gränser är kända geografiskt sett. Men i hadîthen menas det något helt annat. Vad som menas med den är de närliggande områdena kring Makkah och al-Madînah. Därför säger de lärda att den Arabiska halvön som nämns i hadîthen betyder Hidjâz som Makkah, al-Madînah, Yanbu´, Fadak, Yamâmah, Tabûk och Manahnâ som ligger uppåt mot Jordanien. Det är detta område som avses i hadîthen. Beviset för det är att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) körde ut judarna till Taymâ’. Inte heller körde han ut judarna i Jemen. Båda dessa platser ligger på den geografiska Arabiska halvön.

För det andra betyder hadîthen att man skall köra ut dem som bor däri permanent. Beviset för det är att han inte körde ut de otrogna slavarna. Likaså brukade det komma otrogna affärsmän till al-Madînah. Vissa judar och kristna brukade komma till al-Madînah. När en kristen man kom till ´Umar och sade: ”Jag är en kristen gamling”, sade ´Umar: ”Och jag är en monoteistisk gamling”. Dessutom var ´Umars mördare, elddyrkaren Abû Lu’lu’ah, otrogen. Han bodde i al-Madînah och kördes inte ut. Detsamma gäller de judinnor och kristna kvinnor som var gifta med muslimska män och levde i al-Madînah.