Gränsen för att passera den bedjande utan sutrah

al-Bukhârî sade:

509 – Abû Ma´mar berättade för oss: ´Abdul-Wârith berättade för oss: Yûnus berättade för oss, från Humayd bin Hilâl, från Abû Sâlih, från Abû Sa´îd: profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade…ح

Âdam bin Abî Iyâs berättade för oss: Sulaymân bin al-Mughîrah berättade för oss: Humayd bin Hilâl al-´Adawî berättade för oss: Abû Sâlih as-Sammân berättade för oss:

”En fredag såg jag Abû Sa´îd al-Khudrî be mot något som avskärmade honom från människorna. En ungdom från Abû Mu´ayt-stammen ville passera framför honom varpå Abû Sa´îd knuffade till honom i bröstet. Ungdomen såg sig omkring och kunde inte hitta någon annan plats att komma förbi. Han gjorde samma sak för att komma förbi varpå Abû Sa´îd knuffade till honom än hårdare. Han skällde ut Abû Sa´îd och gick in till Marwân för att berätta vad Abû Sa´îd hade gjort på honom. Abû Sa´îd följde med in till Marwân som sade: ”Abû Sa´îd! Vad är det med dig och din brorson?” Han sade: ”Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Om någon av er ber mot något som avskärmar honom från människorna och någon vill gå framför honom, så skall han knuffa honom. Om han inte ger med sig skall han bekämpa honom. Han är inget annat än en djävul.”

Hadîthen bevisar också att personen som vidhåller att gå framför den bedjande är en djävul, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev honom som. Är det tillåtet att gå framför den bedjande som ber utan sutrah? Nej. Det nämns i ´Abdullâh bin ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) hadîth1.

Men skall han bekämpas? Ja, tillsynes skall han det, precis som när han ber mot sutrah.

Var går gränsen för att den bedjande skall få knuffa till den förbipasserande? Om han ber mot något, så går gränsen vid objektet. Och om han inte ber mot något, så säger en åsikt att gränsen är tre alnar från den bedjandes fötter. En annan åsikt säger att gränsen går där han placerar pannan i Sudjûd. Ty han har ingen rätt till mer än så. Han har bara rätt till marken som han behöver be på. Gränsen för det behovet slutar där han placerar sin panna. Den åsikten är närmare sanningen.

1Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be inte utan sutrah och låt ingen gå framför dig. Om han skulle vägra, skall du bekämpa honom. Han har sannerligen en vän med sig.” (Muslim (506), Ahmad (2/86) och Ibn Mâdjah (955))