Grannens företrädesrätt

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (891)

Fråga: Vad är domen för företrädesrätt?

Svar: Tyvärr tror jag att företrädesrätt är ett minne blott idag – ingen bryr sig om den längre. Ur ett islamiskt perspektiv sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Grannen har mer rätt till sin företrädesrätt från sin granne.”

Dock har Sunnah detaljerat sakfrågan såtillvida att grannen har mer rätt företrädesrätt så länge inga vägar är utplacerade och de lever på var sitt håll. Men om grannarna bor i samma fastighet, så har grannen mer rätt till företrädesrätten. Så är det fastställt i Sunnah.

Fråga: Hur nära behöver de bo varandra?

Svar: Företrädesrätten gäller inte om det finns en väg mellan dig och din granne. De grannar som bor intill dig har företrädesrätt.