Gott nytt islamiskt år

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: I samband med det islamiska nyåret har det blivit vanligt att man uppmanar varandra till ånger och bön om förlåtelse samt att man önskar vara ett gott nytt år…

Svar: Allt det är innovationer. Det finns inga nyår. Det är bara en term. Ditt liv kan sluta vilket år som helst, vilken månad som helst, vilken vecka som helst, vilken dag som helst – beroende på ditt födelsedatum. Det ska inte begränsas vid Muharram. Det är bara en term.

Då ´Umar fick odaterade brev från bataljoner och arbetare, rådfrågade han följeslagarna. Visserligen fanns den gregorianska kalendern, men de ville inte ta efter judar och nasaréer. De kom överens om att låta sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utvandring utgöra utgångspunkten, ty den var islams största händelse. Följaktligen utropade de det året till den islamiska kalenderns utgångspunkt eftersom det fanns behov av det. Sålunda ska det islamiska nyåret inte utmärkas med åkallan eller gratulationer. Det finns inget bevis för det varför det är innovation.