Gör vad du vill med köttet

Jag anser att ´Aqîqah är obligatoriskt och inte bara rekommenderat. Därtill anser jag inte att fadern som slaktar för sin son är skyldig att förvalta köttet på ett speciellt sätt. Han får göra vad han vill med det. Han kan exempelvis äta allt, skänka allt, bjuda på en del och äta en annan del, skänka bort den och så vidare. Det är inte tillåtet att tillämpa en särskild förvaltning på det köttet så länge Lagstiftaren inte har gjort det, ty det går emot allmänna principer såsom:

Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).