Gör Rabî´ al-Madkhalî Tabdî´ på Bakr Abû Zayd?

Titta här bröder! Den här brodern är sjuk. Vad han än framför från mig, så är det lögn och en falskhet. Jag litar inte på honom och låter inte honom framföra ett enda ord från mig. Aldrig! Vad han än framför om mig om olika personer, och i synnerhet Tabdî´, så har jag inget att göra med det som han säger.

Uppför dig, pojke! Om du skall söka kunskap skall du först gå till sjukhuset och låta dem behandla dig. Sedan får du komma hit. Men att du skall vara sjuk och framföra saker och ting från oss och förstöra kallet? Frukta Allâh! Det är en förstörelse. Frukta Allâh!

Därefter gör du Tabdî´ på Salafiyyûn och anklagar dem för innovationer. Frukta Allâh, min broder!

Ungdom: Vem?

al-Madkhalî: Du. Du gör Tabdî´ på den ene och den andre. Gör du Tabdî´ på de bästa Salafiyyûn?

Ungdom: Han här är Ikhwânî, Shaykh!

al-Madkhalî: Ikhwânî? Vem bekräftar dig? Sitter al-Ikhwân hos mig?

Ungdom: Du känner inte dem.

al-Madkhalî: Nej, de är inte al-Ikhwân. Du är Ikhwânî.

Ungdom: Du känner inte dem.

al-Madkhalî: Du är Ikhwânî. Det finns ingen chans att det är al-Ikhwân.

Ungdom: De gör inte Tabdî´ på Bakr Abû Zayd.

al-Madkhalî: Det gör inte jag heller.

Ungdom: Va?

al-Madkhalî: Jag gör inte heller Tabdî´ på Bakr Abû Zayd. Är man en innovatör om man inte gör Tabdî´ på Bakr Abû Zayd? Är det Salafs metodik?

Ungdom: Du kan börja med att läsa din egen bok.

al-Madkhalî: Sluta, min son!

Ungdom: Gör du inte Tabdî´ på Bakr Abû Zayd?

al-Madkhalî: Gör inte Tabdî´ på Bakr Abû Zayd och förtala inte någon! Ditt tal godtas inte.

Ungdom: Har du hört honom ångra sig, Shaykh?

al-Madkhalî: Frukta Allâh!

Ungdom: Har du hört honom ångra sig, Shaykh?

al-Madkhalî: Jag gör inte Tabdî´ på honom. Han gjorde fel.

Ungdom: Va?

al-Madkhalî: Jag gör inte Tabdî´ på honom. Han gjorde fel. Han har kanske ångrat sig…

Ni är alla tillgängliga nu. Om ni hör något förtal, så är han en lögnare. Förstår ni? Alla skall ni framföra det från mig. Den som framför från mig att jag gör Tabdî´ på Bakr Abû Zayd är en lögnare. Det är jag som har haft en tvist med honom. Jag har avvisat honom och klargjort sanningen utan att göra Tabdî´ på honom.

Man ville att jag skulle göra Tabdî´ på Safar och Salmân. Jag vägrade. Låt de lärda döma. På den tiden fanns de stora lärda som Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn. Utav respekt till de lärda sade jag att de skulle döma. Den här dåren går omkring och gör Tabdî´ på folk i Salafiyyahs namn.

Därefter säger han att jag talar illa om ash-Shuraym. Jag svär vid Allâh att han är en lögnare. Han har inte hört ett ord från mig om ash-Shuraym, as-Sudays eller någon annan.

Vissa människor skadar Salafiyyahs i Da´wahs namn. Det förstör Salafiyyahs kall. De talar varken med kunskap, uppförande eller något. De bara babblar och babblar så att fienden vinner på det något obegripligt.