Gör man Takbîr till en glömd Rak´ah?

Publicerad: 2011-06-30
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5412

 

Fråga: En person bad Dhuhr och gjorde Taslîm efter den tredje Rak´ah. Därefter kom han på att han har glömt den fjärde Rak´ah. Skall han göra Takbîr till den fjärde Rak´ah?

Svar: Han skall resa sig upp utan Takbîr. Han har redan gjort Takbîr när han gick uppför Sudjûd. Alltså skall han gå upp till fjärde Rak´ah utan Takbîr. Den skall han förrätta för att sedan sätta sig i Tashahhud och göra Sudjûd-us-Sahû. Om han gör Takbîr till fjärde Rak´ah, upprepar han Takbîr och en plikt i bönen, vilket inte skall göras. Det räcker en gång.