Gör inget Salaf inte gjorde

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/391-392)

Till den ädle Shaykh Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Jag hoppas att ni kan klargöra den religiösa domen gällande följande fråga: Så fort mina och min makas släktingar fick reda på min sons bortgång kom de hem till mig för att kondolera och trösta mig. Då mitt hem inte är tillräckligt rymligt för att alla besökare ska få plats i det, hyrde jag stolar och mattor som jag lade fram utanför mitt hem. Dessutom försåg jag den annars mörka platsen med belysning. Mellan Maghrib och ´Ishâ’ satt jag där och tog emot kondolerande besökare. Hemma togs kvinnorna emot. Allâh vet att jag inte gjorde detta avsiktligt eller utav tro om att handlingen är föreskriven, utan för att min situation är som angiven. Jag vill också påpeka att dessa företeelser har alltjämt blivit vanliga hos oss. Numera är det svårt att säga nej till en ankommande delegation av besökare, annars blir dödsboet föremål för förtal. Lägg till det att jag befarar att mitt eventuella avslag hade splittrat och orsakat osämja bland mina familjemedlemmar. Gjorde jag rätt? Är Allâh (ta´âlâ) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) missnöjda med min handling? Hur ska man gå till väga i dessa situationer?

بسم الله الرحمن الرحيم

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

Jag tycker att du ska lägga ned hela evenemanget eftersom det är innovation och slöseri med pengar i syndigt ändamål. Inte heller medför evenemanget någon jordisk nytta. Kondoleanser är inga glädjefester som ska förses med belysning, stolar och mat. Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade anse samlingar och matlagningar hos den dödes familj efter hans begravning vara jämmer.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade också att den döde plågas av sin familjs jämmer över honom.

Om du fruktar att folk tar illa upp, ska du berätta för dem att kondoleanserna är för din skull – och du vill inte göra något som inte gjordes av Salaf bland följeslagarna och deras efterföljare (radhiya Allâhu ´anhum). Om du bryter med de vanorna för Allâhs sak, kommer Allâh att låta människorna behagas av dig. Deras hat mot dig kommer att skifta till kärlek. Dessutom får du klargöra för dem när de kommer hem till dig att du kommer att vara deras värd nu, men därefter välkomnas inga fler samlingar. Må Allâh vägleda dig till det goda och bistå dig med det.

Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

1414-10-07

1Ahmad (2/204) och Ibn Mâdjah (1612). ash-Shawkânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk.” (Nayl-ul-Awtâr)