Gör det lätt för dig

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (40)

´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Den som vill rätta sig efter någon skall rätta sig efter dem som har dött. Ty du kan inte vara säker på att den levande inte prövas. Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare var samfundets bästa människor. Deras hjärtan var de frommaste, deras kunskap var den djupaste och de var minst tillgjorda. Allâh valde dem till Sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap för att etablera Hans religion. Känn deras dygd, gå i deras fotspår och ta efter deras karaktärer så gott ni kan. De var säkerligen på den raka vägen.”1

Så länge en person lever kan du inte vara säker på att han inte kommer att prövas. Han kan bli extrem, han kan gå vilse.

Titta hur han beskrev Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och sina bröder. De var minst tillgjorda, det vill säga minst extrema. De var inte extrema. De gjorde lätt för sig, förutsatt att underlättnaden var inom religionens gränser. De gjorde inte lätt för sig i den bemärkelsen att de lämnade religionen. Nej, de gjorde lätt för sig inom religionens gränser och anammade föreskrivna tillstånd som hade föreskrivits av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). De anammade dem vid behov. Ibn Mas´ûds beskrivning av följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) är väldig. De var inte tillgjorda eller extrema. Samtidigt praktiserade de sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

1Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih, sid. 419, och Mishkât-ul-Masâbîh (193).