Gör de verkligen Sudjûd till gravar?

Dessa gravdyrkare och människor som tror på ignoranta och vilsna levande människor följer avgudadyrkarna till fullo. De tror om dem sådant som bara får tros om Allâh. De ger bort pengar till dem. De besöker deras gravar från avlägsna platser, går runt deras gravar och står ödmjukt inför dem. De åkallar dem i svåra tider och offrar för dem.

Numera vet du att alla dessa handlingar är dyrkelse. Jag vet dock inte om de också gör Sudjûd till dem, men det är inte alls omöjligt1 att vissa bland dem gör det. En pålitlig person berättade faktiskt för mig att han såg en man göra Sudjûd till ett helgons grav som han besökte av högaktning och dyrkelse.

1Se Sûfiyyahs Hishâm Kabbânî göra Sudjûd till en grav och åkalla den begravde:

https://www.youtube.com/watch?v=JlBGTGNeqCw&feature=youtu.be