Godta sanningen från alla utan att studera under alla

Fråga: Ni sade att sanningen skall godtas från alla. Vad säger ni om den som säger att man skall närvara hos de oliktänkande, studera under dem och ta sanningen som de framför?

Svar: Du skall inte studera under dem. Men om de skulle uppmärksamma dig om något som stämmer godtar du det. Dock skall du inte studera under dem för att godta sanningen som de framför.