Goda handlingar under Ödets natt

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Hadîth-ul-Masâ’, sid. 225

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:  “Allâhs sändebud! Vad ska jag säga om jag får reda på vilken natt Ödets natt är?” Han sade: “Säg:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

”Allâh! Du är förlåtande och tycker om förlåtelse. Förlåt därför mig.”1

Det bevisar att denna bön bör läsas ofta och att det månas om goda handlingar. Under den natten belönas goda handlingar dubbelt.

Handling under den natten är bättre än handlingar under tusen månader utan den natten. Exempel på sådana handlingar är välgörenhet, bön, erinran, läsning, kallelse, påbud av rätt och förbud mot orätt, tillgivenhet mot föräldrar och så vidare. Alla sådana handlingar belönas dubbelt i Ramadhân i allmänhet och än mer under denna natt i synnerhet.

1 at-Tirmidhî (3513). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3513).