Goda handlingar för döda föräldrar

Fråga: Vad finns det för föreskrivna handlingar som når föräldrarna efter deras död?

Svar: Välgörenhet för dem, bön om förlåtelse för dem, bön för dem och vallfärd och ´Umrah för dem. Deras eventuella skulder skall betalas och deras korrekta testamenten skall verkställas. Allt det är tillgivenhet till föräldrarna och det når dem. De belönas för dessa handlingar om Allâh godtar dem. Till tillgivenheten till föräldrarna efter deras död hör också att man behandlar deras gamla vänner väl.