God och hälsosam föda är slaktad i Allâhs namn

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/13)

Allâh (´azza wa djall) sade:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ

“Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och Bokens folks föda är tillåten för er och er föda är tillåten för dem.”1

Det vill säga det som har slaktats i Allâhs (´azza wa djall) namn.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ

“… och Bokens folks föda är tillåten för er…”

Det vill säga det som slaktas av judar, nasaréer och andra folkslag som konverterat till deras respektive religioner innan Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Det som slaktas av dem som konverterat till dem efter Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap är däremot inte tillåtet.

Är det tillåtet att äta av judars och nasaréers slakt om de slaktar i någon annans namn än Allâhs, exempelvis Messias? Därom tvista de lärde. ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade att det inte är tillåtet. Den åsikten valde även Rabî´ah.

De flesta menar att det är tillåtet. Den åsikten delas av ash-Sha´bî, ´Atâ’, az-Zuhrî och Makhûl. ash-Sha´bî och ´Atâ’ blev frågade om kött slaktat i Messias namn och de svarade:

“Det är tillåtet. Allâh (ta´âlâ) förlovade deras slakt och Han visste vad de tror på.”

al-Hasan sade:

“Om du hör en jude eller nasaré slakta i någon annans namn än Allâhs, ska du inte äta av köttet. Om du inte hör något ska du äta det eftersom det är lovligt för dig.”

15:5