Glömska och okunnighet i Ihrâm

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 156-157

738 – Ahmad berättade för oss: Hushaym berättade för oss, från ´Abdul-Malik och Hadjdjâdj, från ´Atâ’ som sade:

“Den som råkar täcka sitt huvud utav glömska är inte skyldig någonting. Och den som gör det avsiktligt måste sona.”

739 – Ahmad berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från Sufyân, från Ibn Djuraydj, från ´Atâ’ som sade:

“Glömska och okunnighet är desamma. Ingen som tar på sig kläder eller parfymerar sig är skyldig något.”

Det vill säga den som gör det utav glömska.

741 – Ahmad berättade för oss: Hushaym berättade för oss, från Mughîrah, från Ibrâhîm som sade:

“Om en Muhrim vaknar med täckt huvud, ska han avtäcka det. Därtill är han inte skyldig att göra något annat. Han ska bara sysselsätta sig med Talbiyah.”