Glömmer ta igen missade böner i turordning

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/220-221)

Fråga: Faller turordningens plikt i kompenserade böner vid glömska eller okunnighet?

Svar: Därom tvista de lärde. Den korrekta åsikten är att den faller eftersom Allâh (ta´âlâ) generaliserade när Han sade:

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”1

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Mitt samfund har förlåtits misstag, glömska och det de tvingas till.”2

12:286

2at-Tabarânî i ”al-Awsat” (8274), al-Bayhaqî (11787) och Abû Nu´aym (6/352). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (7110).