Glömmer slakta i Allâhs namn

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/865-866)

1160 – Muhammad bin Abî Bakr al-Maqdamî berättade för mig: Hammâd bin Zayd underrättade oss, från Ayyûb, från Muhammad [bin Sîrîn] som föraktade ätning av kött slaktat av en man som glömmer nämna Allâhs namn i samband med slakten. Därtill reste han versen:

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Och ät inte av det som Allâhs namn inte har uttalats över; det är trots.”1

Jag frågade min fader om det ulåtandet varvid han svarade:

Det är harmlöst ehuru han inte nämner Allâhs namn.”

1161 – Jag frågade min fader om kött slaktat av en person som antingen glömmer nämna Allâhs namn eller också utelämnar det avsiktligt. Han svarade:

Om han glömmer det, är det – om Allâh vill – harmlöst att äta av det. Dock är jag inte förtjust i det om han utelämnar det avsiktligt.”

16:121