Glömmer slakta i Allâhs namn

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Vissa lärde säger att den som glömmer att slakta i Allâhs namn är visserligen syndfri på grund av sin glömska, men köttet får han inte äta eftersom Allâh sade:

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ

Och ät inte av det som Allâhs namn inte har uttalats över.”1

Vad är korrekt i sakfrågan?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mitt samfund har förlåtits misstag, glömska och det de tvingas till.”2

Om han glömmer att slakta i Allâhs namn, är hans slakt tillåten för honom och för andra. Allâh har ju förlåtit glömska. Han utelämnade inte Allâhs namn avsiktligt.

16:121

2at-Tabarânî i ”al-Awsat” (8274), al-Bayhaqî (11787) och Abû Nu´aym (6/352). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (7110).