Glömmer orena kläder

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/301)

Fråga: En person glömde bort att hans kläder var orena och bad i dem. Måste han ta igen bönen?

Svar: Enligt den korrekta åsikten behöver han inte ta igen den. Allâh (ta´âlâ) sade:

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att Allâh (ta´âlâ) sade:

”Det har Jag inte gjort.”2

12:286

2Muslim (126).