Glömmer läsa al-Fâtihah bakom imamen under tyst bön

Fråga: Den ledde glömmer att läsa al-Fâtihah under en tyst bön. Vad är han skyldig att göra?

Svar: Han skall inte ta igen en Rak´ah om han bad bakom imamen. Imamen står för hans läsning.

Fråga: Även om det är al-Fâtihah?

Svar: Även om det är al-Fâtihah.

Fråga: Gäller det även andra pelare i bönen?

Svar: Nej. Det varierar. Pelaren som du talar om råder det samstämmighet om. Du vet ju vad rättsskolorna säger om läsningen av al-Fâtihah. Vissa säger att den ledde skall inte alls läsa bakom imamen. Andra säger att den ledde läser under tyst bön och lyssnar under hög bön. Somliga säger att han skall läsa såväl som i tyst bön som i hög bön. Det finns nämligen delade åsikter i frågan. I sådana frågor får man ha överseende. Men om han lämnar en pelare som Rukû´ och Sudjûd, måste han ta igen den Rak´ah vari pelaren uteblev.