Glömmer första Tashahhud

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/292-293)

410 – Jag frågar min fader om en man som ber Dhuhr och går direkt upp från andra till tredje Rak´ah; ska han sätta sig ned eller fortsätta att be? Han svarade:

Merparten av det som rapporteras gör gällande att han ska fortsätta att be och göra två Sudjûd på grund av glömska innan Taslîm. Därtill ska han inte sitta i en ytterligare Tashahhud.”

Jag frågade:

Men om han erinrar sig och sätter sig ned?”

Han svarade:

Det är harmlöst. Hellre det än att han fortsätter. Därefter gör han två Sudjûd på grund av glömska.”