Glömmer bort en Sudjûd

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/282)

399 – Jag frågade min fader om en man som glömmer bort en Sudjûd i en Rak´ah och kommer ihåg den först i nästa Rak´ah. Han sade:

Den hans Rak´ah är ogiltig till dess att han gör två Sudjûd i den.”