Glömmer bort att korta sonens hår efter ´umrah

Fråga: En kvinna utförde ´umrah med sin minderårige son. Efter att de var klara glömde hon bort att korta hans hår. Vad är domen för det?

Svar: Jag tycker inte att de minderårige skall åläggas något av vallfärdens domar, ty de ansvarar inte för sina handlingar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Pennan är upplyft från tre personer; den sovande tills han vaknar, den galne tills han återfår sitt sinne och barnet tills det blir könsmoget.”1

Barnet som gör något förbjudet eller utelämnar något obligatoriskt i ihrâm är inte skyldigt något. Det är nämligen inte ansvarigt för sina handlingar. Det får även gå ut ur ihrâm och avbryta hela ritualen om det så vill, ty det ansvarar inte för sina handlingar.

1Abû Dâwûd (4405) och Ahmad (1362). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2/5).